Bạn có phải là mẫu người học “thông qua thực hành”?

Bạn có biết rõ về phong cách học của chính mình? Khi biết chính xác về phong cách học của chính bạn, bạn có thể thay đổi thói quen và nâng cao thành tích học tập hơn nhiều.

Hôm nay tôi sẽ nói về mẫu người học thông qua thực hành. Những sinh viên thuộc phong cách này thường học thông qua kinh nghiệm khi làm việc thực tế. Vì thế, dễ phân biệt họ với các sinh viên khác: họ thường chán ngồi nghe bài giảng trong lớp! (và tôi hay khuyến khích họ ngồi gần cửa sổ.)

Mẫu người học này rất khó nhớ những con số, song lại nhớ được trình tự phức tạp của một công việc mà họ đã được làm.

Nghe có giống với bạn không? Theo Grace Fleming, bạn có thể là một người học thông qua thực hành, nếu bạn có thói quen/tính cách sau:

 • Giỏi thể thao.
 • Không thể ngồi lâu.
 • Không giỏi chính tả hoặc viết tay.
 • Thích đến phòng thí nghiệm khoa học.
 • Thích trò chơi đóng vai (diễn viên).
 • Hay nghỉ giải lao khi học.
 • Thích xây dựng những mô hình.
 • Quan tâm đến nghệ thuật quân sự, chinh chiến, nhảy nhót.
 • Cựa quậy suốt buổi học.

ĐÈN ĐỎ: bài kiểm tra, tiểu luận dài.
ĐÈN XANH: định nghĩa ngắn, điền ô trống, chọn lựa phức tạp.

Mẫu người học thông qua thực hành sẽ có hiệu quả cao khi:

 • Học những đoạn ngắn.
 • Học trong phòng thực hành.
 • Trò chơi đóng vai.
 • Tham gia ngoài trời hoặc đến viện bảo tàng.
 • Học cùng với người khác.
 • Sử dụng trò chơi trí nhớ.
 • Dùng những thẻ hình ảnh để nhớ.
Bạn có phải là mẫu người học “thông qua thực hành”?
Scroll to top
You cannot copy content of this page