Albert Einstein( 1879- 1955)

Albert Einstein sinh ra trong một gia đình Do Thái, là nhà vật lý lỗi lạc nhất, cả cuộc đời ông gắn liền với những thành tựu khoa học dành cho nhân loại.Có một điều rất thú vị về ông đó là  3 tuổi Einstein mới biết nói và cho đến năm 8 tuổi – khi bắt đầu học đọc ông vẫn nói không thạo.

Ông là người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát- được coi là 1 trong 2 trụ cột của vật lý hiện đại. Với những đóng góp rất tích cực cho khoa học nhân loại bởi các thành tựu:  thuyết tương đối rộng, thuyết tương đối hẹp, hiệu ứng quang điện, hằng số vũ trụ E=mc2- phương trình thể hiện mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng, thuyết lượng tử ánh sáng, ông đã được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ. Ngoài ngành vật lý, ông còn có đóng góp không nhỏ cho nền khoa học vũ trụ, để người đời gọi ông bằng hai chữ “thiên tài”

Với những đóng góp to lớn ấy, ông đã đạt được một số giải thưởng: Nobel Vật lý 1921, Huy chương Matteucci 1921, nhân vật thế kỷ do tạp chí Time bình chọn năm 1999

Ông đã để lại tinh hoa cho nhân loại bằng nhiều cuốn sách và hàng trăm bài báo. Một trong những câu nói nổi tiếng của ông là “không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối”

Isaac Newton(1642-1727)

Nắc đến Newton là chúng ta nhắc đến Câu chuyện quả táo rơi trúng đầu Newton với định luật vạn vật hấp dẫn, được ví như truyền thuyết để cả nhân loại biết đến ông.

Newton sinh ra trong một gia đình nông dân, mồ côi cha, thời nhỏ của ông là một cuộc sống không hạnh phúc bên cha dượng. Bằng sự nỗ lực, phấn đấu, ông đã trở thành nhà vật lý, nhà triết học, nhà thiên văn học, nhà toán học lỗi lạc trong lịch sử nhân loại. Ông được người đời biết đến với rất nhiều nghiên cứu khoa học có giá trị, trong đó nổi tiếng nhất phải nói đến định luật vạn vật hấp dẫn, 3 định luật Newton, ông được ví là người thống trị các quan niệm về vật lý.

Ngoài lĩnh vực vật lý, ông còn có những đóng góp không nhỏ ở các lĩnh vực khác: Trong cơ học, Newton đưa ra nguyên lý bảo toàn động lượng(bảo toàn quán tính). Trong quang học, ông khám phá ra sự tán sắc ánh sáng, giải thích về việc ánh sáng trắng qua lăng kính trở thành nhiều màu. Trong toán học, ông cùng với Gottfried Leibniz phát triển phép tính vi phân và tích phân. Ông cũng đưa ra nhị thức Newton tổng quát

Ông đã đóng góp cho khoa học nhiều hơn bất cứ một nhân vật nào trong lịch sử loài người. Ông đã đạt giải thưởng FRS năm 1972.

Galileo Galilei (1564- 1642)

Galileo Galilei là nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý, là người đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học. Galilei được coi là “cha đẻ của việc quan sát thiên văn học hiện đại”. Ông đã đóng góp chi nền khoa học nhân loại bằng sự liên hệ giữa toán học và thực nghiệm, ông là người đầu tiên phát biểu một cách rõ ràng rằng các quy luật của tự nhiên đều liên quan đến toán học.

Ông để lại cho nhân loại những đóng góp liên quan đến động lực học, chuyển động học, các khám phá thiên văn bằng kính viễn vọng: Ông đã khám phá ra bốn vệ tinh lớn nhất của Sao Mộc: Io, Europa, và Callisto, sau đó ông còn nghiên cứ và có các phát minh về sao Thổ, sao Kim; Thuyết nhật tâm.