Khoa học

Cách sắp xếp thời gian của bạn sẽ cho thấy bạn thuộc loại người nào

Quan trọng không phải là ý chí để chiến thắng – ai mà có điều đó. Điều quan trọng chính là ý chí để chuẩn bị cho chiến thắng. Paul ‘Bear’ Bryant Cách sắp xếp thời gian của bạn sẽ cho thấy bạn thuộc loại người nào trong 4 loại dưới đây: Người lừng khừng hay […]

Hãy lên kế hoạch cho ngày hôm sau ngay từ tối hôm trước! Jack Canfield

Một trong những công cụ hữu hiệu mà những người thành đặt sử dụng để chia nhỏ mục tiêu, giành quyền kiểm soát cuộc sống và nâng cao nâng suất làm việc chính là lên kế hoạch cho ngày hôm sau ngay từ tối hôm trước. Có hai nguyên nhân giải thích tại sao đây […]

Kinh tế học : Sự phân phối lại tối ưu theo pareto (Pareto – optimal redistribution)

Kinh tế học : Sự phân phối lại tối ưu theo pareto (Pareto – optimal redistribution) Sự dịch chuyển thu nhập hoặc của cải từ một cá nhân này sang cá nhân khác làm tăng độ thỏa dụng hoặc sự thỏa mãn của cả người cho lẫn người nhận, do đó đem lại sự cải […]

Cách học tiếng Anh hiệu quả cho người mới bắt đầu luyện nghe

” Một trong những trở ngại lớn nhất của chúng ta khi học một ngoại ngữ ấy là chúng ta quá… thông minh và có quá nhiều kinh nghiệm. Quá thông minh: vì mình không thể nào chấp nhận nghe một câu mà mình không hiểu: cần phải hiểu một câu nói gì trước khi […]

Hỗn chiến kế trong Binh pháp Tôn Tử

Trong Binh phápdạ Tôn Tử, tam thập lục kế được chia thành 6 nhóm bao gồm: thắng chiến kế, địch chiến kế, công chiến kế, hỗn chiến kế, tịnh chiến kế và bại chiến kế. Bài viết này giới thiệu về các kế trong Hỗn chiến kế, bao gồm: 1, PHỦ ĐỂ TRỪU TÂN + Giải nghĩa: Rút củi đáy […]

Công chiến kế trong Binh pháp Tôn tử

Trong Binh pháp Tôn Tử, tam thập lục kế được chia thành 6 nhóm bao gồm: thắng chiến kế, địch chiến kế, công chiến kế, hỗn chiến kế, tịnh chiến kế và bại chiến kế. Bài viết này giới thiệu về các kế trong Công chiến kế, bao gồm: 1, ĐẢ THẢO KINH XÀ + Giải nghĩa: Đánh cỏ […]

Địch chiến kế trong Binh pháp Tôn Tử

Trong Binh pháp Tôn Tử, tam thập lục kế được chia thành 6 nhóm bao gồm: thắng chiến kế, địch chiến kế, công chiến kế, hỗn chiến kế, tịnh chiến kế và bại chiến kế. Bài viết này giới thiệu về các kế trong Địch chiến kế, bao gồm: 1, Vô trung sinh hữu + Giải nghĩa: Không […]

Scroll to top
You cannot copy content of this page