Những Yếu Tố Tác Động Đến Tinh Thần Khởi Nghiệp – Luận Văn Thạc Sĩ

Khởi nghiệp đang là một trong những xu hướng kinh doanh mới phát triển tại Việt Nam, tuy nhiên những ý tưởng kinh doanh startup lại được rất nhiều bạn trẻ hưởng ứng cũng như sự chú ý của các nhà đầu tư bởi sự tiềm năng của các doanh nghiệp startup trong tương lai. Sự phát triển của các công ty khởi nghiệp đã tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho thị trường kinh tế Việt Nam – đa dạng hoá trên các lĩnh vực, sáng tạo, độc đáo và năng động.

Tuy nhiên điều gì đã khiến khởi nghiệp trở thành một trong những suy nghĩ đầu tiên của các bạn trẻ khi muốnn phát triển sự nghiệp riêng cho bản thân mình?

Khởi nghiệp (Startup)

Đây là thuật ngữ chỉ về những cá nhân, tổ chức đang trong giai đoạn bắt đầu kinh doanh. quá trình khởi nghiệp sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau bao gồm: định hướng, thử thách, hòa nhập, phát triển. Nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mang tính mới lạ đến tay người tiêu dùng. Khởi nghiệp kinh doanh là vấn đề được nhiều bạn trẻ quan tâm

Trên thực tế, nhiều kế hoạch khởi nghiệp sẽ được bắt đầu bằng chính tiền túi của người sáng lập hoặc có sự đóng góp từ gia đình, bạn bè. Một số trường hợp lại gọi vốn từ cộng đồng, các nhà đầu tư…Tuy nhiên, dù nguồn vốn nhiều hay ít thì các ý tưởng khởi nghiệp hiện này đều cần ứng dụng công nghệ mới để đạt được mục tiêu kinh doanh cũng như mức độ tăng trưởng mạnh mẽ.

Tinh thần khởi nghiệp (Entrepreneurship)

Tinh thần khởi nghiệp là sự dấn thân theo đuổi các cơ hội mới vượt quá các nguồn lực bị kiểm soát. (Theo Howard Stevenson – Giáo sư đầu ngành kinh tế của Harvard Business School- HBS)

Khái niệm tinh thần khởi nghiệp được đặt ra lần đầu tiên vào thế kỉ thứ XVII và ý nghĩa của thuật ngữ này vẫn tiến triển kể từ đó. Nhiều người đơn giản coi đó là việc bắt đầu kinh doanh của một cá nhân. Hầu hết các nhà kinh tế tin rằng khái niệm tinh thần khởi nghiệp còn bao trùm nhiều ý nghĩa khác nữa. Với một số nhà kinh tế, doanh nhân là một người sẵn sàng gánh chịu rủi ro trong một dự án kinh doanh mới nếu cảm thấy có cơ may rõ rệt thu được lợi nhuận.

Một số khác lại nhấn mạnh đến vai trò của doanh nhân, coi họ là người khởi xướng, đưa sáng kiến của mình ra thị trường. Một số nhà kinh tế khác lại cho rằng doanh nhân là những người đưa ra những hàng hóa hay phương thức sản xuất mới đáp ứng những nhu cầu của thị trường mà hiện tại chưa có người cung ứng.

Vào thế kỉ XX, nhà kinh tế học Joseph Schumpeter (1853-1950) quan tâm sự cải tiến và phát minh của các doanh nhân có tác động thế nào trong việc tạo ra sự chuyển dịch và thay đổi. Schumpeter xem tinh thần khởi nghiệp như là nguồn lực đưa đến “Sự hủy diệt mang tính sáng tạo”.

Nhà doanh nghiệp tiến hành “những sự kết hợp mới”, nhờ đó đã làm cho các ngành công nghiệp cũ trở nên lỗi thời. Các cách thức kinh doanh truyền thống xưa cũ đã bị phá vỡ bởi việc xuất hiện các cách thức mới tốt hơn. Chuyên gia Peter Drucker (1909-2005) phát triển ý tưởng này với việc mô tả doanh nhân là một ai đó tìm kiếm sự thay đổi, thích ứng với sự thay đổi và tận dụng cơ hội đó.

Hãy xem xét sự thay đổi trong lĩnh vực thông tin – từ máy chữ đến máy tính cá nhân sau đó là mạng Internet – đây là minh chứng rõ nét nhất cho ý tưởng này.

Luận văn Thạc sĩ: Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài, Chất Lượng Thể Chế Và Thị Trường Tự Do Tác Động Đến Tinh Thần Khởi Nghiệp

Đây là bài nghiên cứu mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, chất lượng thể chế và thị trường tự do tác động đến tinh thần khởi nghiệp. Nghiên cứu này phân tích tinh thần khởi nghiệp ở thị trường mới nổi. Kết quả nghiên cứu dựa trên mô hình hồi quy dữ liệu bảng bằng phương pháp Bình phương tối thiểu tổng quát khả thi FGLS, số liệu được thu thập từ năm 2006 đến năm 2016 ở 39 quốc gia khu vực Châu Á được thu thập từ “The World Bank Entrepreneurship Snapshots” để xem xét sự kết nối giữa thành lập doanh nghiệp với chất lượng thể chế, thị trường tự do và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo
  • Tác giả: Huỳnh Ngọc Dung
  • Số trang: 74
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2019

Link download: https://doc-08-4g-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/c0mo7ivrtomjt1m0j37epn7mu5m36hef/npq3tcruudu3aebi91dhfqgp3n8cid7m/1624585575000/16869116946293433469/00850770113860853108/1CukkXGl1OGuRy8nPrjVGWvRiHHovN0B1?authuser=0&nonce=bij35bfnj3n3s&user=00850770113860853108&hash=farcchg294vl285do0stepulb7aun32u

Những Yếu Tố Tác Động Đến Tinh Thần Khởi Nghiệp – Luận Văn Thạc Sĩ
Scroll to top
You cannot copy content of this page