Tài liệu tiếng anh về chuyên đề giới từ

Giới từ là một trong những loại từ phức tạp, nếu không nắm được kiến thức cơ ban bạn sẽ dễ mắc phải những lỗi ngữ pháp khá ngớ ngẫn. Việc sử dụng giới từ nhưung thế nào đều có những nguyên tác nhất định. Chỉ cần bạn nhớ được những nguyên tắc này bạn sẽ có thể dễ dàng sử dụng ngữ pháp tiếng anh một cách thuần thục hơn. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn bộ tài liệu về giới từ trong tiếng anh, chúng cách bạn thành công,

Tìm hiểu về giới từ

Là loại từ chỉ sự liên quan giữa các loại từ trong một cụm từ, một câu. Hay nói đơn giản hơn: giới từ là nhóm từ dùng đứng trước một danh từ hay đại từ nhằm tạo sự liên kết giữa danh từ hoặc đại từ đó với các thành phần khác trong câu. Đi sau giới từ thường là danh từ, cụm danh từ, verb- ing, tân ngữ,… Chú ý phân biệt giới từ và trạng từ vì thường khi một từ có hai chức năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từ thì không có tân ngữ theo sau.

Nguyên tắc

Giới từ có vị trí đứng riêng của mình trong câu, dưới đây là vị trí của một số giới từ cơ bản trong tiếng Anh

Trước danh từ:

Ví dụ:

  • In the morning: Vào buổi sáng
  • On Monday: Vào thứ 2

Sau động từ: Có thể liền sau động từ, có thể bị 1 từ khác chen giữa động từ và giới từ

Ví dụ:

  • The book is on the table = Quyển sách ở trên bàn.
  • I live in Ho Chi Minh city = Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh.
  • He picked me up (from the airport) yesterday = Anh ấy đã đưa tôi lên ( từ sân bay) ngày hôm qua

Sau tính từ:

Ví dụ:

  • I’m not worried about living in a foreign country = Tôi không lo lắng về việc sống ở nước ngoài.
  • He is not angry with you = Anh ấy không giận bạn.

Tài liệu tiếng anh về chuyên đề giới từ

Link download: https://drive.google.com/file/d/1A7q-RALSZaoSKzIRPv5DbgZ3ccmBcIQG/view

Tài liệu tiếng anh về chuyên đề giới từ
Scroll to top
You cannot copy content of this page