Tài liệu tiếng anh về chuyên đề liên từ

Tiếng anh được xem là một môn học khó đối với rất nhiều người bởi sự phức tạp trong cách dùng từ, các thì động từ và các liên từ khác nhau. Từ theo độ hiệu biết của từng người mà kỹ năng ngữ pháp của họ sẽ có sự chênh lệch khác nhau. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách học và vận dụng thì tiếng anh sẽ trở nên rất sử dụng. Những tài liệu à chúng gửi đến các bạn sẽ giúp các bạn khắc phục nỗi sợ này.

Tìm hiểu về khái niệm liên từ

Coordinating conjunction là gì? Liên từ kết hợp là từ được sử dụng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng ngữ pháp giống nhau trong câu. Nói cách khác, các liên từ này có thể nối các danh từ, cụm từ hoặc mệnh đề. Các liên từ kết hợp trong tiếng anh gồm: and, but, or, nor, for, so, và yet. (chữ cái đầu các từ này tạo thành từ FANBOYS). Mỗi liên từ kết hợp sẽ có sự khác nhau trong việc kết hợp ý nghĩa. Cách dùng liên từ FANBOYS.

  • For: lý giải nguyên nhân hoặc mục đích

Ví dụ: I won’t buy this product, for it is really bad. (Tôi sẽ không mua sản phẩm này đâu, vì nó tệ quá, thật sự)

  • And: nối hai hoặc nhiều ý

Ví dụ: I have a dog and I love my dog. (Tôi có một chú cún và tôi yêu chú cún của mình)

  • Nor: kết hợp hai ý tiêu cực, tất cả đều đúng hoặc khả thi.

Ví dụ: Thanks, I don’t want coffee nor tea. (Cảm ơn, tôi không uống cà phê và trà nữa)

  • But: nối hai hoặc nhiều ý nhưng trái ngược ý nghĩa

Ví dụ: I want to have a cat but my mom does not allow it. (Tôi rất muốn nuôi mèo nhưng mẹ tôi không cho phép)

  • Or: thể hiện sự chọn lựa giữa các ý. Chỉ có một lựa chọn là đúng hoặc khả thi.

Ví dụ: Do you want me to drive you home or wait for the next bus? (Em muốn anh đưa em về hay là đứng đây chờ chuyến xe tiếp theo?)

  • Yet: kết hợp hai hoặc nhiều ý có tính chất trái ngược nhau (tương tự như but)

Ví dụ: Derick likes Math yet he is good at English. (Derick thích Toán nhưng thằng bé lại học giỏi tiếng Anh)

  • So: trình bày ảnh hường hoặc kết quả

Ví dụ: She studied very hard so she deserved this scholarship. (Cô ấy học rất chăm chỉ thế nên cô ấy xứng đáng nhận được học bổng)

Tài liệu tiếng anh về chuyên đề liên từ

Link  download: https://drive.google.com/file/d/1nEBVXNDLpq5gSO6Cnkwg9rUfv22Vwv_X/view

Tài liệu tiếng anh về chuyên đề liên từ
Scroll to top
You cannot copy content of this page