Yếu Tố Tác Động Dòng FDI Tại Các Nước Đang Phát Triển – Luận Văn Thạc Sĩ

Tại các nước đang phát triển có thu nhập trung bình, sự tác động của các nhân tố bên ngoài và bên trong có ảnh hưởng rất lớn đến dòng FDI. Sự tác động này không chỉ là ảnh hưởng đến chỉ số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mà còn gián tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Phần luận văn Thạc sĩ sau đây sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về vấn đề này cũng những những hướng giải quyết hợp lý.

Khái  niệm  cơ  bản  về  FDI

Doanh nghiệp FDI là gì? FDI (Foreign Direct Investment) là hình thức đầu tư dài hạn của một cá nhân hoặc tổ chức nước này vào nước khác bằng cách thiết lập các nhà xưởng sản xuất, các cơ sở kinh doanh. Mục đích chính là nhằm đạt được các lợi ích lâu dài và nắm quyền quản lý cơ sở kinh doanh này.

Để giải thích chi tiết hơn về dự án FDI là gì thì tổ chức thương mại thế giới đã đưa ra định nghĩa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ xảy ra khi một chủ đầu tư từ một nước có được một tài sản ở nước khác ( là nước có sức thu hút đầu tư) cùng với quyền quản lý số tài sản đó. Phương diện quản lý là thứ để phân biệt rõ hơn về FDI là gì với các công cụ tài chính khác.

Trong phần lớn các trường hợp trên thì cả nhà đầu tư lẫn tài sản mà người đó quản lý ở nước ngoài sẽ là những cơ sở để kinh doanh. Trong những trường hợp như vậy thì nhà đầu tư thường được gọi là công ty mẹ ( hay công ty chính) và số tài sản được gọi là công ty con hay chính là chi nhánh của công ty.

Tác  động  của  FDI

Những tác động tích cực đối với nhà đầu tư

Người đầu tư là người có quyền quyết định, quản lý, quyền điều hành nên họ hoàn toàn có khả năng đưa ra những quyết định mang đến lợi ích cao nhất cho bản thân họ. Như vậy vừa đảm bảo tính hiệu quả của nguồn vốn đầu tư lại vừa giúp nhà đầu tư có được thu nhập tốt. Nhà đầu tư được phép chọn lựa nơi mà họ sẽ đầu tư vào thông qua việc nghiên cứu thị trường, nhân lực lao động, tài nguyên thiên nhiên,…

Vì vậy họ toàn quyền được khai thác triệt để theo đúng quy định, văn hóa với mục đích nguồn vốn đầu tư có thể sản sinh ra nguồn lợi nhuận cao nhất. Thường họ sẽ chọn những thị trường lao động rẻ, có nguồn tài nguyên phong phú, thị trường tiêu thụ tiềm năng để đầu tư.

Những tác động tiêu cực đối  với nhà đầu tư

Doanh nghiệp thực hiện việc đầu tư ra nước ngoài thì trong nước sẽ mất đi nguồn vốn đầu tư. Gây khó khăn trong việc tìm vốn phát triển, áp lực giải quyết việc làm trong nước, do đó có thể dẫn tới nguy cơ suy thoái kinh tế.Nếu như nước nhận đầu tư không may xảy ra xung đột vũ trang, có những thay đổi khác biệt trong chính sách đầu tư thì những doanh nghiệp FDI phải đối mặt với không ít thử thách, rủi ro.

Những tác động tích cực đối với các doanh nghiệp được đầu tư

Nước nhận đầu tư có thêm khả năng tài chính để phát triển kinh tế, đẩy cao kim ngạch xuất khẩu, tăng ngân sách thu, làm cho nền kinh tế đất nước phát triển mạnh mẽ và sớm hội nhập với thế giới. Kết quả đầu tư vào doanh nghiệp có thành hay bại thì nước nhận đầu tư cũng chịu rủi ro, mất mát ít hơn so với nước đầu tư.

Có cơ hội tiếp cận với nền khoa học công nghệ, với sự phát triển vượt bậc trong kỹ thuật sản xuất, chiến lược kinh doanh,… Việc có thêm vốn, mở thêm nhiều công ty, doanh nghiệp sẽ là điều kiện tốt để vấn đề việc làm ở nước nhận đầu tư được giải quyết.

Những tác động tiêu cực đối với các doanh nghiệp được đầu tư

Các chính sách trong nước có thể bị thay đổi bởi khi đưa ra yêu cầu đầu tư, các nhà đầu tư thường có các biện pháp vận động Nhà nước theo hướng có lợi cho mình. Trong quá trình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sẽ có sự thay đổi liên tục của các luồng vốn dẫn đến cán cân kinh tế bị di chuyển theo. Vấn đề tài nguyên thiên nhiên có thể bị cạn kiệt do khai thác quá mạnh. Có thể gây ra ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường.

Luận văn Thạc sĩ: Các yếu tố tác động tới dòng vốn vào FDI tại các nước có nền kinh tế đang phát triển thu nhập trung bình

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thƣờng đƣợc xem như là một trong những nhân tố thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế của quốc gia nhận vốn, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển. Lý thuyết kinh tế chỉ ra rằng FDI có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực cho quốc gia nhận vốn, bởi sự thâm nhập của các công ty đa quốc gia sẽ giúp cho việc chuyển giao công nghệ, kiến thức, bí quyết kinh doanh giúp tăng năng suất, kỹ năng quản lý, mạng lưới tiếp cận thị trường quốc tế và sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp địa phương

  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính công
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Sử Đình Thành
  • Tác giả: Võ Minh Thiện
  • Số trang: 72
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2017

Link  download: https://doc-0k-4g-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/c0mo7ivrtomjt1m0j37epn7mu5m36hef/5i3eqamvmspdbsf0o6ge0803k68ch666/1624590825000/16869116946293433469/00850770113860853108/1gVcJcVaOMMsBZAR5eUBmhYMJ7lpnqQg5?authuser=0

Yếu Tố Tác Động Dòng FDI Tại Các Nước Đang Phát Triển – Luận Văn Thạc Sĩ
Scroll to top
You cannot copy content of this page