Hãy lên kế hoạch cho ngày hôm sau ngay từ tối hôm trước! Jack Canfield

Một trong những công cụ hữu hiệu mà những người thành đặt sử dụng để chia nhỏ mục tiêu, giành quyền kiểm soát cuộc sống và nâng cao nâng suất làm việc chính là lên kế hoạch cho ngày hôm sau ngay từ tối hôm trước.

Có hai nguyên nhân giải thích tại sao đây là chiến lược thành công hữu hiệu:

  1. Nếu bạn lên kế hoạch cho ngày hôm sau từ tối hôm trước – lập danh sách những việc cần làm và dành vài phút hình dung xem bạn muốn ngày hôm đó diễn ra thế nào – phần trí não vô thức của bạn sẽ xem xét những nhiệm vụ này suốt cả đêm. Nó sẽ nghĩ ra những phương pháp sáng tạo để giải quyết mọi vấn đề, vượt qua mọi trở ngại và đạt được những kế quả bạn mong muốn. Và nếu theo vài lý thuyết vật lý lượng tưởng mới, phần trí não vô thức sẽ truyền đi năng lượng hấp dẫn những con người và nguồn lực bạn cần để thực hiện mục tiêu.
  1. Thông qua việc lên kế hoạch cho ngày hôm sau từ tối hôm trước, bạn có thể khởi động ngày mới suôn sẻ. Bạn biết được chính xác mình sẽ làm gì, thực hiện việc gì trước, việc gì sau và bạn đã tập hợp được mọi nguồn lực cẩn thiết. Nếu bạn cần gọi năm cuộc gọi điện thoại, bạn nên viết lại theo trật tự thực hiện từng cuộc gọi, ghi số điện thoại bên cạnh tên người cần gọi và chuẩn bị tất cả tài liệu cần thiết. Đến giữa buổi sáng, bạn sẽ tiến xa hơn hầu hết những người phí hoài nửa giờ mỗi ngày dọn dẹp bàn làm việc, lên danh sách, tìm kiếm những giấy tờ cần thiết – hãy nói ngắn gọn, chuẩn bị sẵn sàng để làm việc.
Hãy lên kế hoạch cho ngày hôm sau ngay từ tối hôm trước! Jack Canfield
Scroll to top
You cannot copy content of this page