Bạn thuộc típ ‘chuyên gia’, ‘thích thể hiện’, ‘bám víu vinh quang’ hay ‘kẻ tìm kiếm’ ?

Trong cuộc sống, mỗi người đều có thứ để bán cho người khác. Bạn có thể là người bán hàng khi này hay khi khác. Và nếu bạn muốn thử sức trong lĩnh vực bán hàng hoặc đang tham gia như một người bán hàng, bạn NÊN đọc quyển sách này.

Bạn thuộc típ ‘chuyên gia’, ‘thích thể hiện’, ‘bám víu vinh quang’ hay ‘kẻ tìm kiếm’ ?

Ông già bán xăng Steve sẽ cùng bạn song hành từ đầu cho đến hết câu chuyện về 4 mẫu người. Thay cho lời kết, “ông thò tay vào trong túi áo bộ đồng phục và lấy ra một tấm thẻ nhỏ ép plastic mà ông luôn mang theo. Trên đó ghi ba dòng đơn giản:

  1. Biết mình là ai.
  2. Biết mình muốn gì.
  3. Tìm con đường riêng của mình để có những bước đột phá.”

Thật vậy, bạn có thể là mẫu người thích thể hiện. Đặt mục tiêu rõ ràng và thực hiện nó cho bằng được, dù có dẫm đạp lên kẻ khác. Hay cũng có thể là mẫu người chuyên gia. Với đức tính điềm đạm, kiên trì và cạnh tranh ngầm, một chuyên gia là một trong những người bán hàng giỏi nhất.

Ngoài hai mẫu người tuyệt vời trên, tác giả Chuck Mache còn nhắc đến kẻ bám víu vinh quang chỉ vì thực hiện mục tiêu một cách nửa vời và khuyên kẻ tìm kiếm hãy can đảm tìm công việc mà họ yêu thích.

Bạn đã đọc “4 phong cách bán hàng” chưa?! Xin cho tôi biết suy nghĩ của bạn ở phần bình luận bên dưới!

Bạn thuộc típ ‘chuyên gia’, ‘thích thể hiện’, ‘bám víu vinh quang’ hay ‘kẻ tìm kiếm’ ?
Scroll to top
You cannot copy content of this page