Kinh tế học : Sức mạnh độc quyền là gì? Các nhà quản lý đã định giá đơn giản như thế nào?

Theo Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld, Kinh tế học vi mô, thì: “Sức mạnh độc quyền là khả năng người bán hoặc người mua có thể tác động đến giá cả của hàng hóa”.

Hai ông cũng chỉ ra các nhà quản lý đã định giá đơn giản:

P = MC / (1+1/(Ed) )  (*)

Như đã biết, để tối đa hóa lợi nhuận, một hãng phải đặt mức sản lượng mà tại đó doanh thu biên bằng với chi phí biên, nghĩa là MR=MC.

Việc gia tăng thêm 1 đơn vị sản lượng sẽ làm doanh thu tăng thêm 1P và giảm Q.ΔP/ΔQ (vì đường cầu dốc xuống).

Như vậy: MR = ΔTR/ΔQ = Δ(PQ)/ΔQ = P + Q.ΔP/ΔQ

Hay:

MR = P + P. [ (ΔP/P).(Q/ΔQ) ]

       = P + P. (1/Ed)

MR = MC  P + P. (1/Ed) = MC (**)

Ta dễ dàng biến đổi (**) thành công thức (*).

Ngoài ra, có thể biến đổi (**) thành:

(P – MC)/P = -1/Ed

Và (P – MC)/P được xem là thước đo sức mạnh độc quyền, do nhà kinh tế Abba Lerner đưa ra vào năm 1934, hay còn gọi là Độ Lerner của sức mạnh độc quyền, kí hiệu bằng chữ L.

L của một hãng càng lớn, lợi nhuận của nó càng cao?

Một hãng có thể có sức mạnh độc quyền lớn hơn một hãng khác nhưng có thể kiếm được lợi nhuận ít hơn vì chi phí trung bình của nó cao hơn. 

Kinh tế học : Sức mạnh độc quyền là gì? Các nhà quản lý đã định giá đơn giản như thế nào?
Scroll to top
You cannot copy content of this page