Kinh tế học

Kinh tế học : Tỷ giá hối đoái là gì?

Tỷ giá hối đoái là gì?
Theo PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn (2009, Thanh toán quốc tế, nhà xuất bản ĐH Quốc gia TP. HCM) thì:

  • Tỷ giá hối đoái là tỷ lệ chuyển đổi từ đơn vị tiền tệ nước này sang đơn vị tiền tệ nước khác.
  • Tỷ giá hối đoái là quan hệ tỷ lệ so sánh giữa đồng tiền nước này với đồng tiền nước khác trên cơ sở hàm lượng vàng hoặc sức mua của các đồng tiền đó.
  • Tỷ giá hối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ nước này được biểu hiện bằng bao nhiêu đơn vị tiền tệ nước khác.
  • Tỷ giá hối đoái là giá cả mua bán của một đồng tiền trong quan hệ so sánh với các đồng tiền khác.
  • Tỷ giá hối đoái là giá cả để mua bán trao đổi ngoại tệ.

Chu kỳ kinh doanh là gì?

Theo Paul A Samuelson, Wiliam D. Nordhalls (1948), Kinh tế học, bản dịch tiếng Việt, nhà xuất bản Tài Chính, tái bản lần 1 (2007): Chu kỳ kinh doanh là một sự dao động của tổng sản lượng quốc dân, của thu nhập và việc làm, thường kéo dài trong một giai đoạn từ 2 đến 10 năm, được đánh dấu bằng một sự mở rộng hay thu hẹp trên quy mô lớn trong hầu hết các khu vực của nền kinh tế.

Hai ông nói thêm rằng hình thái của các chu kỳ kinh doanh không theo quy luật. Tuy nhiên, có thể nhận biết giai đoạn suy thoái khi GDP giảm trong 2 quý liên tiếp. Lúc này:

  • Chi tiêu dùng giảm hẳn rõ rệt, tồn kho của doanh nghiệp tăng lên nhanh.
  • Các doanh nghiệp ngưng hoặc cắt sự đầu tư vào máy móc, nhà xưởng.
  • Cầu lao động giảm mạnh nên thất nghiệp gia tăng.
  • Lạm phát giảm.
  • Cầu tín dụng giảm kéo theo lãi suất giảm.

Còn giai đoạn mở rộng thì ngược lại.

Nguyên nhân gây ra chu kỳ kinh doanh vẫn còn được tranh cãi giữa các nhà kinh tế học, theo hai nhóm nội sinh và ngoại sinh. Các lý thuyết nội sinh giải thích chính các yếu tố của hệ thống kinh tế có tính chu kỳ, trong khi đó, các lý thuyết ngoại sinh cho rằng chiến tranh, cách mạng, bầu cử, phát kiến khoa học hay việc tăng giá xăng dầu hoặc tìm thấy mỏ vàng, vùng đất mới… mới là nguyên nhân chính, tạo nên chu kỳ kinh doanh.

Kinh tế học : Thị trường ngoại hối (Foreign Exchange Market) là gì?

Thị trường ngoại hối (Foreign Exchange Market hay còn viết tắt là Forex hoặc FX) là thị trường cho phép đồng tiền được chuyển đổi nhằm mục đích tạo sự thuận tiện cho hoạt động thương mại quốc tế và các giao dịch tài chính.

Theo BIS (Bank of International Settlement) thì giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế gồm: 15% cho thương mại và đầu tư (giao dịch vật chất) và 85% còn lại cho phòng ngừa rủi ro và đầu cơ (giao dịch vị thế).

Kinh tế học
Scroll to top
You cannot copy content of this page